THABICO TIEN GIANG果物加工工場
THABICO TIEN GIANG果物加工工場

THABICO TIEN GIANG果物加工工場

THABICO TIEN GIANG果物加工工場

 • 投資家
  Thabico Tien Giang食品産業株式会社
 • 所在地
  Tien Giang省Cho Gao区
 • 使用面積(m2)
  11.000m2
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  施工中

詳細な説明

プロジェクト概要:Thabico Tien Giang食品産業株式会社の果物加工工場はTien Giang省Cho Gao区に位置し、総投資資本金が4.500億ドン達します。このプロジェクトはTien Giang省の産業分野において重要な工事であると見なされています。

PHUONG NAMパネルはこの建設工事に断熱パネルを提供する業者です:

 • PU 150: 3800
 • PU 100: 3942
 • PU 50: 3763

一般仕様情報:

 • 両面は厚さ0.46mmのBluescop Sumo AZ70鋼板です。
 • フォームP.I.Rは40-42kg / m3密度で、B2レベル耐火性があります。
 • 1120mm寸法のZロックがあります。
 • 両面にキズ防止のPEシートが貼り付けられ、波状加工があります。nha may thabico tien giang

その他のニュース

 • 投資家
  Lotte Logistics Viet Nam有限会社
 • 所在地
  Long An省Can Giuoc区Long Hau町Long Hau工業団地道路3号ロットA1号
 • 使用面積(m2)
  12.000m2
 • 物件種類
  高層倉庫
 • 完成期間
  施工中
LOTTE LOGISTIC VIET NAM工場
 • 投資家
  CENTRALグループ会社
 • 所在地
  Thai Binh省、Ninh Binh省、Bac Giang省、Can Tho省、Nha Trang市、Binh Duong省におけるハイパーマーケットのチェーン
 • 使用面積(m2)
  100,000m2
 • 物件種類
  ショッピングセンター
GO!スーパーマーケットのチェーン
 • 投資家
  DEAN SHOESグループ会社
 • 顧客名
  LONGWELL工場
 • 所在地
  Dong Nai省Dau Giay工業団地
 • 使用面積(m2)
  30.000m2
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  2019年
LONGWELL VIET NAMプロジェクト
 • 投資家
  MASAN HAU GIANG一員有限会社
 • 所在地
  Viet Nam国Hau Giang省Chau Thanh区Dong Phu町Song Hau工業団地
 • 使用面積(m2)
  17.000m2
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  完成済
MASAN FOOD HAU GIANG食品工場
 • 投資家
  Masan北部一員有限会社
 • 所在地
  Nghe An省Nam Cam工業団地
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  完成済
MASAN NGHE AN工場
 • 投資家
  NEWHOPE BINH PHUOC畜産有限会社
 • 所在地
  Binh Phuoc省Dong Phu区Tan Hoa町
 • 使用面積(m2)
  60.000m2
 • 物件種類
  農場
 • 完成期間
  完成済
NEWHOPE BINH PHUOC農場
 • 投資家
  Xuan Thien Thanh Hoa 3 株式会社
 • 所在地
  Thanh Hoa省Ngoc Lac区Minh Tien町
 • 使用面積(m2)
  26.000m2
 • 物件種類
  農場
 • 完成期間
  施工中
XUAN THIENハイテク養豚場
 • 投資家
  BV PHARMA株式会社
 • 所在地
  Ho Chi Minh市Cu Chi区
 • 使用面積(m2)
  5000m2
 • 物件種類
  クリーンルーム
 • 完成期間
  2019年
BV PHARMA製薬工場
 • 投資家
  SATORI投資貿易株式会社
 • 所在地
  Long An省Can Giuoc区Long Hau町Long Hau工業団地道路3号ロットE.02B号
 • 使用面積(m2)
  16.000m2
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  2018年
SATORIミネラルウォーター工場
 • 投資家
  PHU GIA農産株式会社
 • 所在地
  Thanh Hoa省Tho Xuan区Tho Xuan町9丁目
 • 使用面積(m2)
  40.000m2
 • 物件種類
  農場
 • 完成期間
  2020年
PHU GIAハイテク養鶏場

Tìm hiểu sản phẩm của Phương nam panel

Trên hành trình kiến tạo công trình tương lai, chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến giải pháp và sản phẩm tốt nhất cho xã hội...
Gần 30 năm qua, Phương Nam không ngừng cải tiến, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, đã được công nhận là đơn vị cung cấp vật liệu nhẹ cách nhiệt hàng đầu Việt Nam.
Phương Nam tự hào đã cung ứng cho hàng ngàn công trình nhà kho, phòng sạch, kho lạnh, nhà xưởng,... là giải pháp vật liệu hiệu quả cho công trình, tối ưu về tiết kiệm chi phí. Chất lượng ổn định được tin cậy bởi hàng trăm nhà thầu, sử dụng cho hàng ngàn công trình trong cả nước. Đa dạng dòng sản phẩm sandwich panel cho vách trong, vách ngoài, mái,...