SATORIミネラルウォーター工場
SATORIミネラルウォーター工場

SATORIミネラルウォーター工場

SATORIミネラルウォーター工場

 • 投資家
  SATORI投資貿易株式会社
 • 所在地
  Long An省Can Giuoc区Long Hau町Long Hau工業団地道路3号ロットE.02B号
 • 使用面積(m2)
  16.000m2
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  2018年

詳細な説明

SATORIミネラルウォーター製造工場はLong An省Long Hau工業団地で30,000m2の土地に建設されました。この工場の製品及び原材料は世界食品衛生安全システムFSSC 22000を満たした品質管理テクノロジーで厳しく監視されます。そのため、工事の建設に使用される材料も優れた耐久性の要件やクルーンルームの基準を満たす必要があります。

PHUONG NAMパネルは投資家から信頼を受けて、工事の壁や屋根のソリューションを提供しました。PHUONG NAMパネルはこのプロジェクトのために11,000m2のPRICH屋根パネルと5,000m2のPURICH内壁パネルを供給しました。

SATORI工場は2018年9月に完工しました。現在まで、SATORIはボトルドリンクの市場の開発に大きく貢献しています。PHUONG NAMが力で貢献したプロジェクトの開発は断熱パネル製造分野におけるリーディング会社であるPHUONG NAMパネルの誇りです。将来に、ベトナムにおける断熱パネル製造のリーディング会社として、PHUONG NAMパネルはベトナムでより多くのプロジェクトに貢献し、持続的な生活を作り出してまいります。

nha may satori

プロジェクトの場所

その他のニュース

 • 投資家
  Công ty Cổ Phần S&S Glove
 • 所在地
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 物件種類
  Nhà máy sản xuất
 • 完成期間
  2023
Dự án S&S Glove Vũng Tàu
 • 投資家
  Công ty TNHH Công nghệ Coretronic
 • 所在地
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • 使用面積(m2)
  20.000m2
 • 物件種類
  Nhà máy sản xuất
 • 完成期間
  Đang xây dựng
CORETRONIC VŨNG TÀU
NHÀ MÁY SẢN XUẤT BESTWAY VIỆT NAM - KCN LONG GIANG
KHO DƯỢC PHYTOPHARMA - KCN LONG HẬU
 • 投資家
  Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
 • 所在地
  Hải Phòng
 • 使用面積(m2)
  100,000
Dự Án LG Hải Phòng
 • 投資家
  Thabico Tien Giang食品産業株式会社
 • 所在地
  Tien Giang省Cho Gao区
 • 使用面積(m2)
  11.000m2
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  施工中
THABICO TIEN GIANG果物加工工場
 • 投資家
  Lotte Logistics Viet Nam有限会社
 • 所在地
  Long An省Can Giuoc区Long Hau町Long Hau工業団地道路3号ロットA1号
 • 使用面積(m2)
  12.000m2
 • 物件種類
  高層倉庫
 • 完成期間
  施工中
LOTTE LOGISTIC VIET NAM工場
 • 投資家
  CENTRALグループ会社
 • 所在地
  Thai Binh省、Ninh Binh省、Bac Giang省、Can Tho省、Nha Trang市、Binh Duong省におけるハイパーマーケットのチェーン
 • 使用面積(m2)
  100,000m2
 • 物件種類
  ショッピングセンター
GO!スーパーマーケットのチェーン
 • 投資家
  DEAN SHOESグループ会社
 • 顧客名
  LONGWELL工場
 • 所在地
  Dong Nai省Dau Giay工業団地
 • 使用面積(m2)
  30.000m2
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  2019年
LONGWELL VIET NAMプロジェクト
 • 投資家
  MASAN HAU GIANG一員有限会社
 • 所在地
  Viet Nam国Hau Giang省Chau Thanh区Dong Phu町Song Hau工業団地
 • 使用面積(m2)
  17.000m2
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  完成済
MASAN FOOD HAU GIANG食品工場

Tìm hiểu sản phẩm của Phương nam panel

Trên hành trình kiến tạo công trình tương lai, chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến giải pháp và sản phẩm tốt nhất cho xã hội...
Gần 30 năm qua, Phương Nam không ngừng cải tiến, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, đã được công nhận là đơn vị cung cấp vật liệu nhẹ cách nhiệt hàng đầu Việt Nam.
Phương Nam tự hào đã cung ứng cho hàng ngàn công trình nhà kho, phòng sạch, kho lạnh, nhà xưởng,... là giải pháp vật liệu hiệu quả cho công trình, tối ưu về tiết kiệm chi phí. Chất lượng ổn định được tin cậy bởi hàng trăm nhà thầu, sử dụng cho hàng ngàn công trình trong cả nước. Đa dạng dòng sản phẩm sandwich panel cho vách trong, vách ngoài, mái,...