Tấm cách nhiệt

  • Chống cháy
  • Cách Nhiệt
  • Thẩm mỹ
Tấm cách nhiệt túi khí ProCool Eco được cấu tạo từ hai lớp màng bạc, liên kết với lớp đệm không khí dưới ...