MASAN NGHE AN工場
MASAN NGHE AN工場

MASAN NGHE AN工場

MASAN NGHE AN工場

 • 投資家
  Masan北部一員有限会社
 • 所在地
  Nghe An省Nam Cam工業団地
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  完成済

詳細な説明

調査を行なった後、MasanグループはNghe An省Nam Cam工業団地を、Masanの北部食品産業センターの建設プロジェクトを実施する場所として選択しました。このプロジェクトは総面積10haで建設され、総投資資本金が12,000億ドンに達しました。


工場の現在の年間生産能力は6億パックのインスタントヌードルと120百万リトルの魚醤です。この工場はクラスAの廃水処理基準(ベトナム最高基準)を満たします。PHUONG NAMパネルはこの工場に壁・天井・屋根のソリューションを提供し、断熱・遮音・耐火の基準を確保し、この工場の最高の品質に貢献しました。

その他のニュース

 • 投資家
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HI-P VIỆT NAM
 • 所在地
  Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 • 使用面積(m2)
  7000
 • 物件種類
  Nhà Máy Sản Xuất
 • 完成期間
  Đang Thi Công
NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO HI-P VIỆT NAM
 • 投資家
  Thabico Tien Giang食品産業株式会社
 • 所在地
  Tien Giang省Cho Gao区
 • 使用面積(m2)
  11.000m2
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  施工中
THABICO TIEN GIANG果物加工工場
 • 投資家
  Lotte Logistics Viet Nam有限会社
 • 所在地
  Long An省Can Giuoc区Long Hau町Long Hau工業団地道路3号ロットA1号
 • 使用面積(m2)
  12.000m2
 • 物件種類
  高層倉庫
 • 完成期間
  施工中
LOTTE LOGISTIC VIET NAM工場
 • 投資家
  CENTRALグループ会社
 • 所在地
  Thai Binh省、Ninh Binh省、Bac Giang省、Can Tho省、Nha Trang市、Binh Duong省におけるハイパーマーケットのチェーン
 • 使用面積(m2)
  100,000m2
 • 物件種類
  ショッピングセンター
GO!スーパーマーケットのチェーン
 • 投資家
  DEAN SHOESグループ会社
 • 顧客名
  LONGWELL工場
 • 所在地
  Dong Nai省Dau Giay工業団地
 • 使用面積(m2)
  30.000m2
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  2019年
LONGWELL VIET NAMプロジェクト
 • 投資家
  MASAN HAU GIANG一員有限会社
 • 所在地
  Viet Nam国Hau Giang省Chau Thanh区Dong Phu町Song Hau工業団地
 • 使用面積(m2)
  17.000m2
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  完成済
MASAN FOOD HAU GIANG食品工場
 • 投資家
  NEWHOPE BINH PHUOC畜産有限会社
 • 所在地
  Binh Phuoc省Dong Phu区Tan Hoa町
 • 使用面積(m2)
  60.000m2
 • 物件種類
  農場
 • 完成期間
  完成済
NEWHOPE BINH PHUOC農場
 • 投資家
  Xuan Thien Thanh Hoa 3 株式会社
 • 所在地
  Thanh Hoa省Ngoc Lac区Minh Tien町
 • 使用面積(m2)
  26.000m2
 • 物件種類
  農場
 • 完成期間
  施工中
XUAN THIENハイテク養豚場
 • 投資家
  BV PHARMA株式会社
 • 所在地
  Ho Chi Minh市Cu Chi区
 • 使用面積(m2)
  5000m2
 • 物件種類
  クリーンルーム
 • 完成期間
  2019年
BV PHARMA製薬工場
 • 投資家
  SATORI投資貿易株式会社
 • 所在地
  Long An省Can Giuoc区Long Hau町Long Hau工業団地道路3号ロットE.02B号
 • 使用面積(m2)
  16.000m2
 • 物件種類
  工場
 • 完成期間
  2018年
SATORIミネラルウォーター工場

Tìm hiểu sản phẩm của Phương nam panel

Trên hành trình kiến tạo công trình tương lai, chúng tôi không ngừng nỗ lực mang đến giải pháp và sản phẩm tốt nhất cho xã hội...
Gần 30 năm qua, Phương Nam không ngừng cải tiến, phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, đã được công nhận là đơn vị cung cấp vật liệu nhẹ cách nhiệt hàng đầu Việt Nam.
Phương Nam tự hào đã cung ứng cho hàng ngàn công trình nhà kho, phòng sạch, kho lạnh, nhà xưởng,... là giải pháp vật liệu hiệu quả cho công trình, tối ưu về tiết kiệm chi phí. Chất lượng ổn định được tin cậy bởi hàng trăm nhà thầu, sử dụng cho hàng ngàn công trình trong cả nước. Đa dạng dòng sản phẩm sandwich panel cho vách trong, vách ngoài, mái,...