News

Phương Nam Panel Chào Mừng Kỷ Niệm 48 Năm Ngày Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước & 137 Năm Ngày Quốc Tế Lao Động

Monday, 01/05/2023, 06:00 GMT+7

Ngày Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước: Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Chiến thắng vẻ vang này được xem là thành quả vĩ đại, đáng tự hào với truyền thống dựng và giữ nước hơn hàng nghìn năm của cha ông ta. Vì thế, ngày 30/4 giải phóng miền Nam hàng năm sẽ diễn ra các hoạt động chào mừng nhằm tưởng niệm và ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc.

Cùng với ý nghĩa Ngày Quốc Tế Lao Động, vào ngày 1/5/1930 toàn dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cùng nhau biểu tình để đòi lại quyền lợi cho giai cấp công nông dân của nước ta. Đây được xem là một dịp thể hiện tinh thần đoàn kết của cả dân tộc với giới chủ quốc tế. 

Năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông Dương, ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại Hà Nội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, ngày 1/5/1938, một cuộc biểu tình lớn gồm hàng chục ngàn người đã diễn ra ở khu Đấu xảo Hà Nội với sự tham gia của 25 ngành, giới: thợ hoả xa, thợ in, nông dân, phụ nữ, người cao tuổi, nhà văn, nhà báo… Đây là cuộc mittinh lớn nhất trong thời kỳ vận động dân chủ (1936 – 1939), một cuộc biểu dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân lao động do Đảng lãnh đạo. Nó đánh dấu một bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tổ chức và lãnh đạo của Đảng ta.

Ngày nay, Quốc tế Lao động 1/5 đã trở thành ngày hội lớn của nhân dân lao động Việt Nam. Biểu thị cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đất nước Việt Nam có được sự hòa bình, ấm êm như ngày hôm nay chính là nhờ công lao của cha ông ta.

PHUONG NAM SANDWICH PANEL

CHOICE OF QUALITY IN THOUSANDS OF CLEAN-ROOM, COLD STORAGE, AND FACTORIES.

PHUONG NAM SANDWICH PANEL

QUALITY, PROGRESS, PERFORMANCE, and INVESTMENT EFFICIENCY